- Yurtdışında markalaşmanın neden önemli olduğu ve nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

-  Marka tescil sürecinin nasıl işlediği konusunda bilgiler verilmektedir.  

- Madrid Protokolü sistemi hakkında temel bilgiler dışında nasıl çalıştığı konusunda da bilgiler verilmektedir. 

- Avrupa Birliği tescili hakkında ve nasıl çalıştığı hakkında bilgiler verilmektedir. 

- Ülkesel müracaatların ne olduğu ve süreçlerinin takibi konusunda detaylı bilgiler verilmektedir. 

- Marka tescilinin firmalar için neler sağlamaktadır sorusuna detaylı yanıtlar vermektedir.

- Marka tescilleri konusunda devlet tarafından girişimcilere sağlanan destekler hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. 

- İhracatçı firmaların çoğunlukla kullandığı Turquality operasyonu ve nasıl çalıştığı hakkında bilgiler verilmektedir.  

- Marka tescili, alan adı tescili ve tasarım tescili konusunda detaylı açıklamalar yapılmaktadır. 

- Patent tescili nedir, patent kriterleri ve patent tescil süreçleri hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. 

- Marka tescilinde süreç takiplerinin önemi ve nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilgiler verilmektedir. 

- Patent mücaatının nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler içermektedir. 

- Marka tescili yapılmadığında yaşanılan sorunlar ve bu konuda yaşanılan olumsuz deneyimler hakkında açıklamalar yapılmaktadır.  

Eğitim Konuları

 • 1
  Sınır Ötesi Marka ve Patent Tescili
  • Markalaşma Neden Önemlidir ve Nasıl Yapılır?
  • Marka Tescilinde Süreç Nasıldır?
  • Madrid Protokolü Nedir ve Nasıl Çalışır?
  • Avrupa Birliği Tescili Nedir ve Nasıl Çalışır?
  • Ülkesel Müracaatlar Nedir ve Nasıl Çalışır?
  • Marka Tescili Bize Neleri Sağlamaktadır?
  • Marka Tescilinde Hangi Devlet Teşvikleri Vardır?
  • Turquality Operasyonu Nedir ve Nasıl Çalışır?
  • Alan Adı Tescili ve Tasarım Nedir?
  • Patent Tescili Nedir ve Hangi Süreci Vardır?
  • Marka Tescilinde Süreç Takibi Neden Önemlidir ve Nasıl Yapılır?
  • Patent Müracaat Süreci Nasıldır?
  • Marka Tescili Yapılmadığı İçin Yaşanan Örnek Sorunlar ve Öneriler?