- Yurtdışında markalaşmanın neden önemli olduğu ve nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

-  Marka tescil sürecinin nasıl işlediği konusunda bilgiler verilmektedir.  

- Madrid Protokolü sistemi hakkında temel bilgiler dışında nasıl çalıştığı konusunda da bilgiler verilmektedir. 

- Avrupa Birliği tescili hakkında ve nasıl çalıştığı hakkında bilgiler verilmektedir. 

- Ülkesel müracaatların ne olduğu ve süreçlerinin takibi konusunda detaylı bilgiler verilmektedir. 

- Marka tescilinin firmalar için neler sağlamaktadır sorusuna detaylı yanıtlar vermektedir.

- Marka tescilleri konusunda devlet tarafından girişimcilere sağlanan destekler hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. 

- İhracatçı firmaların çoğunlukla kullandığı Turquality operasyonu ve nasıl çalıştığı hakkında bilgiler verilmektedir.  

- Marka tescili, alan adı tescili ve tasarım tescili konusunda detaylı açıklamalar yapılmaktadır. 

- Patent tescili nedir, patent kriterleri ve patent tescil süreçleri hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. 

- Marka tescilinde süreç takiplerinin önemi ve nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilgiler verilmektedir. 

- Patent mücaatının nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler içermektedir. 

- Marka tescili yapılmadığında yaşanılan sorunlar ve bu konuda yaşanılan olumsuz deneyimler hakkında açıklamalar yapılmaktadır.  

Eğitim Konuları

  1. Markalaşma Neden Önemlidir ve Nasıl Yapılır?

  2. Marka Tescilinde Süreç Nasıldır?

  3. Madrid Protokolü Nedir ve Nasıl Çalışır?

  4. Avrupa Birliği Tescili Nedir ve Nasıl Çalışır?

  5. Ülkesel Müracaatlar Nedir ve Nasıl Çalışır?

  6. Marka Tescili Bize Neleri Sağlamaktadır?

  7. Marka Tescilinde Hangi Devlet Teşvikleri Vardır?

  8. Turquality Operasyonu Nedir ve Nasıl Çalışır?

  9. Alan Adı Tescili ve Tasarım Nedir?

  10. Patent Tescili Nedir ve Hangi Süreci Vardır?

  11. Marka Tescilinde Süreç Takibi Neden Önemlidir ve Nasıl Yapılır?

  12. Patent Müracaat Süreci Nasıldır?

  13. Marka Tescili Yapılmadığı İçin Yaşanan Örnek Sorunlar ve Öneriler?

About this course

 • Önizleme
 • 13 ders
 • 1 saat video içeriği