- E-ihracatın gelişimine kadar olan dönemde yaşanan ticaret şekilleri ve geçirdiği dönüşümler, yerel ve küresel bazdaki ticaret örgütlerinin ortak bir lisan oluşturmadaki katkıları hakkında genel bilgiler verilmektedir. 

- E-ihracat yaparken karşınızdaki ülkelerin ithalat politikalarını ve uluslararası mevzuatı bilmenin önemi hakkında bilgiler verilmektedir. 

- Dünya ülkelerinin E-ticaretin içinde E- ihracatı nasıl baktıklarını ve ithalat açısından ülkelere ne gibi sınırlamalar getirdikleri ve hangi ayrıcalıkları tanıdıkları konusunda bilgiler verilmektedir.

- Türkiye ve Dünya'da B2C kavramının ve geniş lojistik hizmetin anlamı hakkında bilgiler verilmektedir.

- Bir ürünün dış pazardaki alıcıya ulaştırılmasındaki genel süreç ile e-ihracatta mikro bir ihracat yaptığınızda gümrük mevzuatı konusunda ikisi arasında oluşan farklılıklar hakkında bilgiler verilmektedir. 

- Mikro ihracat ve Elektronik Tescilli Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile ürünün ihraç edilmesi hakkında bilgiler verilmektedir. 

- E-ihractın avantajları ve ülkerelere göre gümrük muafiyetleri ile ihracat yapacakların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verilmektedir. 

- E-ihracatta yurtdışındaki alıcıların taleplerinin karşılanması ve müşteri memnuniyeti için yapılması gerekenler ile doğru partnerin seçilmesinin önemi konusunda bilgiler verilmektedir. 

- E-ihracatta teslimat süresi, iade süreçleri ve Türkiye'deki diğer önemli temel konular (lojistik, mevzuat ve finansman ayağı) hakkında bilgiler verilmektedir. 


Eğitim Konuları

  1. E-ihracat’ta gümrük ve mevzuatlar konusunda neler anlatılacak?

  2. E-ihracat ve küresel ticaret?

  3. Ülke içi ticaretle uluslararası ticaret arasındaki önemli farklılıklar nelerdir?

  4. Ülkeler uluslararası ticarette nelere dikkat etmelidir?

  5. Dünya ticaretinde e-ihracatın gelişimi ve kültürel yakınsamada standartların önemi?

  6. Dünya ülkelerinin e-ihracata bakış açıları ve sınırlandırmalar?

  7. Dünyada ve Türkiye’de B2C kavramının gelişimi?

  8. Ürünün alıcıya ulaştırılması süreci nedir?

  9. E-ihracat’ta gümrük beyannamesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar?

  10. Mikro İhracat ve ETGB bünyesinde ürünün ihraç edilmesi?

  11. E-ihracatın avantajları ve ülke bazlı gümrük muafiyetleri?

  12. E-ihracat yapacakların dikkat etmesi gereken hususlar?

  13. Yurtdışındaki alıcıların beklentileri ve müşteri memnuniyetini arttırma yöntemleri?

  14. E-ihracat’ta doğru partneri seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar?

  15. E-ihracat’ta teslimat süreleri neden önemlidir?

  16. E-ihracat’tın en önemli sac ayakları nelerdir?

  17. E-ihracat’ta iade süreçleri nelerdir?

  18. E-ihracat yapacaklara tavsiye ve öneriler?

About this course

 • Önizleme
 • 18 ders
 • 1 saat video içeriği